Obnova Vendetty

Autor: Mic-net <wow(at)vendetta-online.eu>, Téma: Oznámení., Vydáno dne: 04. 02. 2023

Započata obnova serveru Private WoW serveru Vendetta

29.1.2023 - Znovu zakoupena původní internetová doména projektu Vendetta, tedy vendetta-online.eu
30.1.2023 - Instalace OS serveru.
31.1.2023 - Neúspěšná obnova staré zálohy serveru.
01.2.2023 - Analýza nezdaru obnovy serveru.
02.2.2023 - Rozhodnuto o rozdělení původního serveru na dva (z důvodu nekompatibility původních knihoven prostředí).
02.2.2023 - Nová instalace 2 serverů kompatibilních s technologií, na které byla postavena původní Vendetta.
03.2.2023 - Nalezen „škodlivý“ kód v PHP scriptech WEB serveru.
04.2.2023 - Čištění stránek od „škodlivého“ kódu, provedeny nejnutnější úpravy a opravy, aby WEB mohl běžen na moderním OS se starou verzí PHP.
04.2.2023 - Dokončeny práce na WEB stránkách (bylo zasahováno pouze do funkčnosti, ne do vzhledu, aby vypadaly tak jako před lety.)
04.2.2023 - Obnoveno fórum Vendetty.
05.2.2023 - Obnoven emulátor herního světa.
05.2.2023 - Spuštěn testovací nonstop provoz obou serverů.
08.2.2023 - UpGrade emulátoru WoW na aktuální verzi Mangosu.
09.2.2023 - Přechod herního serveru z MS Windows na Ubuntu.
09.2.2023 - Spuštěn testovací nonstop provoz obou serverů.
10.2.2023 - Vyřešen auto-restartovací systém a zálohování.
15.2.2023 - Opraveno velké množství chyb v kódu fóra (které vznikly díky nekompatibilitě stará a nové verze PHP).
21.2.2023 - Start rozesílky pozvánek na sraz bývalých hráčů serveru Vendetta.
24.2.2023 - Opravena nefunkční registrace nového účtu fóra.
28.2.2023 - Dokončena rozesílka pozvánek na on-line sraz.
04.3.2023 - Opravena funkce resetu hesla členského účtu Vendetta.