Pravidla členů klubu Priváte World Of WarCraft serveru Vendetta

Autor: Mic-net <wow(at)vendetta-online.eu>, Téma: Pravidla., Vydáno dne: 11. 07. 2007

1. Dodržujte zásady tzv. NETIKETY:

Netiketa je jakási pomyslná sbírka pravidel a zásad, která by se měla dodržovat v internetovém světě. Slovo netiketa je odvozeno z anglického net (= síť; častá zkratka pro internet) a slova etiketa.

Základní pravidla netikety jsou:

a) Nezapomínejte, že na druhém konci jsou lidé a ne počítač. To, co napíšete do počítače, byste možná dotyčnému nikdy neřekli do očí.

b) Dodržujte obvyklá pravidla slušnosti normálního života. Co je nevhodné v obvyklém životě, je samozřejmě nevhodné i na internetu. (Zejména je zakázané nadávat ostatním hráčům, vyhrožovat jim, urážet je, používat sprostá slova atd.)

c) Zjistěte si taktně, s kým mluvíte. Internet je přístupný lidem z celého světa, a v každé zemi platí jiná morálka.
Co je dovolené na americkém chatu, nemusí být dovolené na arabském, a to platí o všech podobných skupinách. Politika, náboženství a podobné problémy by proto měly být diskutovány s maximálním taktem a v mezích slušnosti.

d) Berte ohled na druhé. Ne každý má tak dobré internetové připojení jako vy. Někteří se připojují z domu přes modem a draze za to platí. Neposílejte proto zbytečně velké e-mailové zprávy.

e) I když píšete bez diakritiky, snažte se používat správný pravopis. Nebuďte grobián, nezveřejňujte nepravdivé,
nebo i pravdivé, ale choulostivé informace.

f) Neporušujte autorská práva.

g) Pomáhejte v diskuzích. Pokud má někdo v diskuzi nějaký problém, odpovězte mu, pokud znáte odpověď. Někdo jiný zase pomůže vám. Platí zásada: „Napřed poslouchej, pak piš.“

h) Respektujte soukromí jiných. Pokud vám omylem přišla zpráva, která vám nepatří, je vhodné ji smazat a taktně upozornit odesilatele na jeho chybu.

ch) Odpouštějte ostatním chyby. I vy je děláte. Nevysmívejte se jim a nenadávejte za ně.

i) Nešiřte hoaxy. Zpomalují internet. Pokud vám přijde hoax, zdvořile upozorněte jeho odesilatele, že takové jednání je nevhodné.

j) Nerozesílejte spam a reklamu.

2. Respektujte hiearchii pravomocí serveru:

Každý člen GM týmu či admins týmu, má pravomoc ukládat tresty hráčům za prohřešky dle svého uvážení a svědomí. Pokud jste se něčím provinili, je možné se proti rozhodnutí GM týmu a nebo admins týmu odvolat. Odvolání musí být provedeno písemnou formou. (Napište vzkaz na fóru administrátoru který má přezdívku Mic-net.)

3. Řešení případné kolize pravdiel serveru:

Případné kolize v pravidlech členů serveru Vendeta je každý člen povinen bezodkladně nahlásit na fóru serveru Vendeta.

V případně konfliktu platí následující priorita pravidel (kdy nižší číslo má vyšší prioritu než vyšší):

1. Administrátor Mic-net.
2. Členové admins týmu.
3. Aktuálně platná pravidal členů klubu serveru Vendetta.
4. Členové GMs týmu.
5. Herní pravidla serveru Vendetta.

4. Povinosti členů klubu Vendetta:

a) Každý člen klubu je povinnen se seznámit s herními pravidly serveru Vendetta které jsou k nahlédnutí zde na stránkách.

b) Je zde zakázaná jakákoli propagace serverů kteří nespolupracují s tímto serverem.

c) V profilu uživatele na fóru, je dovolené umisťovat pouze odkazy na soukromé stránky uživatele.

d) Udržovat ve svém profilu funkční a pravdivou emailovou adresu vlastníka účtu.

e) Je přísně zakázáno komukoli svůj účet půjčovat.

f) Vyjádřením souhlasu s pravidly klubu serveru Vendetta, zároveň udělujete administrátoru serveru souhlas se záznamem a v případě potřeby i zveřejněním IP adresy ze které je k uživatelskému účtu přistupováno. (Tento souhlas je možné samozřejmě kdykoli odvolat, stačí poslat SZ na našem fóru administrátorovi Mic-net.)

5. Sankce:

Jakékoli porušení pravidel členů klubu serveru Vendetta
je možné trestat vyloučením z klubu s okamžitou platností. (Pouze člen klubu může zde mít herní účet.)

Tato pravidla nabyla platnosti dne 23.7.2007

Váš Mic-net